Enquête CBS niet vrijblijvend

Ook een brief van het Centraal Bureau voor de Statistiek gehad? Het CBS benadert bedrijven met de uitnodiging om mee te doen aan de enquête voor de Jaarstatistieken Detailhandel. Zo’n uitnodiging is niet vrijblijvend: u zult ‘m moeten invullen!

Het CBS ‘licht’ steekproefsgewijs adressen uit het bestand van de Kamer van Koophandel. Behoort u tot de ‘gelukkigen’? Weet dan dat meedoen verplicht is op grond van de CBS-wet, zo blijkt uit navraag die de NUVO Ledenservice deed bij het CBS. Er worden zelfs boetes uitgedeeld als enquêtes niet, of niet tijdig worden ingevuld. Het bedrag kan behoorlijk oplopen.

In de wet staat dat het CBS er alles aan moet doen om gegevens op te halen bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst. Hebben deze organisaties niet de juiste informatie of is deze onvoldoende, dan mag het CBS bedrijven verplichten om gegevens te verstrekken.