Kwaliteitsstandaard Oogmeting komt er

Toch nog even over de Kwaliteitsstandaard en de berichtgeving in De Telegraaf daarover. Zoals we in de vorige NUVO Nieuwsbrief al meldden, heeft het Zorginstituut Nederland de NUVO laten weten dat de onlangs ingediende module Visus- en Refractiebepaling op twee punten aanpassing behoeft. Wat is er aan de hand?

Het ZiN stelt als voorwaarde dat ‘relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van afgezien’. Een kwaliteitsinstrument dat in het register is opgenomen, heeft een bindende status. Daarom is het noodzakelijk dat alle relevante partijen bezien vanuit het perspectief van de cliënt betrokken zijn bij de ontwikkeling en aanbieding van een kwaliteitsstandaard, zo schrijft het ZiN in zijn brief aan de NUVO.

De betrokken partijen waren – naast de NUVO – verschillende beroepsorganisaties (ANVC, OVN, NVO, NHG, NOG), een cliëntorganisatie (de Oogvereniging), opleidingsorganisaties (SOESV, Hogeschool Utrecht) en zorgverzekeraars (ZN). Twee partijen hebben bij het ZiN aangegeven dat zij er niet bij betrokken zijn, of dat ze niet op de hoogte waren van het voornemen.

Verder geeft het ZiN aan dat alleen de visus- en refractiebepaling door een opticien met minimaal mbo-4-niveau is belicht, terwijl er vanuit het perspectief van de cliënt ook andere routes voor het uitvoeren van een oogmeting zijn. Met andere woorden: het ZiN is van oordeel dat het zorgproces te smal is beschreven.

Twee punten op de i dus, die helaas wat oponthoud met zich meebrengen voor de procedure. Maar ook niet meer dan dat. In dezelfde brief heeft het ZiN de NUVO aangeboden te adviseren bij het herzien en opnieuw indienen van de aanvraag. Bij de NUVO zijn we er al volop mee bezig. Nogmaals: we houden u op de hoogte!