ALV NUVO 2021

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal op maandagavond 22 november plaatsvinden.
Op de ALV zet het bestuur zijn plannen uiteen en legt verantwoording af voor het beleid in het voorafgaande jaar. Wil jij als lid invloed uitoefenen op je brancheorganisatie? Meld je dan aan! 

Datum en tijd
Maandag 22 november 2021
Aanvang: 19.00 uur

2021 NUVO  Algemene Leden Vergadering Houten

Programma

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en stemmenaantal
 3. Vaststellen concept notulen ALV d.d. 2 november 2020
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Verkiezing bestuursleden, voorzitter en herverkiezing lid verkiezingscommissie
 6. Gastspreker
 7. Jaarverslag 2020
 8. Vaststellen financiële jaarstukken 2020
 9. Vaststellen contributie 2022
 10. Vaststellen begroting 2022
 11. Verzoek tot afwijken termijn ALV
 12. Rondvraag
 13. Slot


Formulier
Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmelding ALV NUVO 2021

Ja, ik zal deelnemen aan de ALV. Mijn optiekbedrijf zal zijn vertegenwoordigd door:

.