ALV 2022

Datum en tijd
Maandag 28 november 2022
Aanvang: 19.30 uur

2022 NUVO  Algemene Leden Vergadering Houten

Programma

19:00 – 19:30 Inloop
19:30 – 19:40 Opening door Norbert Hofstede

19.40 – 20.25 ALV Deel 1

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en stemmenaantal
 3. Vaststellen concept notulen ALV d.d. 22 november 2022 (bijlage volgt)
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Verkiezing bestuursleden en herverkiezing lid verkiezingscommissie (bijlage volgt)

20.25 – 20.50 Gastspreker Khalid Allali oogarts

20.50 – 21.10 Pauze

21.10 – 21.50 ALV Deel 2

 1. Jaarverslag 2021 (bijlage volgt)
 2. Vaststellen financiële jaarstukken 2021 (bijlage volgt)
 3. Vaststellen contributie 2023 (bijlage volgt)
 4. Vaststellen begroting 2023 (bijlage volgt)
 5. Verzoek tot afwijken termijn ALV (bijlage volgt)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

21.50          Borrel     

Aanmelding ALV NUVO 2022

Ja, ik zal deelnemen aan de ALV. Mijn optiekbedrijf zal zijn vertegenwoordigd door: