Q&A: Corona op de werkvloer

Het kan natuurlijk gebeuren: je werknemer is besmet geraakt met het coronavirus. Wat zijn de volgende stappen? Welke vorm van contact is er geweest tussen de werknemer en de klanten in de winkel? Hieronder beantwoorden we vragen over onder andere loon doorbetalen tijdens quarantaine en wat er gebeurt als je medewerker een positieve uitslag ontvangt.

Wat gebeurt er bij een positieve uitslag van mijn medewerker?
Wanneer een personeelslid positief is getest, ontvangt deze een brief met informatie van de GGD over het informeren van je contacten. In de brief wordt gekeken naar met wie het besmette personeelslid in contact is geweest vanaf de eerste verschijnselen.

Wel of niet in quarantaine?
Sinds 27 januari 2022 zijn de quarantaineregels aangepast. Als iemand besmet is met het coronavirus dan gaat deze persoon in quarantaine. Huisgenoten hoeven nu niet meer in quarantaine in de volgende gevallen; als ze korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad of als ze een boosterprik van minimaal 1 week oud hebben gehad. Ook kinderen hoeven nu niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest.

Een werknemer die werkt in een essentieel bedrijfsproces hoeft niet in quarantaine na contact met iemand die besmet is met corona. Ook niet als dit een huisgenoot betreft. Uiteraard heeft deze werknemer geen coronaklachten. Ons advies is; weeg goed tegen elkaar af wat belangrijk is voor je winkel en de klanten. Je wilt niet dat door jou meer mensen besmet worden. De regels wijzigen vaak, kijk daarom op de website van de Rijksoverheid voor de meeste actuele regelgeving: Rijksoverheid/Corona

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer in quarantaine zit?
De situatie is duidelijk als een werknemer positief getest is en om die reden in quarantaine zit: het loon moet dan doorbetaald worden. Hij is immers ziek. Hoe zit het dan als een werknemer uit voorzorg in quarantaine moet, een coronatest laat doen of zelfs positief getest is? Aangezien dit een overheidsmaatregel is, geldt ook hier dat de werknemer(s) recht hebben op loondoorbetaling. Ga eerst na of het mogelijk is om werkzaamheden thuis te kunnen doen (bijvoorbeeld bestellingen verwerken, afspraken inplannen). De werknemer verricht dan werk waarvoor hij betaald krijgt. In de optiek is dit misschien lastig. Ga samen in gesprek om te kijken naar een passende oplossing.

Mijn medewerker gaat op vakantie naar het buitenland, wat nu?
Het allerbelangrijkste advies is: communiceer met medewerkers voordat deze op vakantie gaan over wat de gevolgen (kunnen) zijn.
Gaat de werknemer naar een geel gebied? Dat betekent dat de medewerker na thuiskomst niet in quarantaine hoeft en dus gewoon weer aan het werk kan. Gaat de reis naar een land met de kleurcode oranje dan mag dat volgens de overheid alleen als de reis echt noodzakelijk is. Vakantie vieren in landen met kleurcode oranje valt daar niet onder. Een reis naar een land met kleurcode rood raadt de overheid af, omdat de situatie daar levensbedreigend kan zijn.  Je kunt een medewerker niet verbieden om naar een oranje of rood gebied te gaan, maar je mag dit uiteraard wel bespreken en het afraden. Als werkgever heb je tenslotte ook zorgplicht naar de rest van het bedrijf. Omdat de  kleurcodes per land en de bijbehorende reisadviezen continu wijzigen is het belangrijk om te weten waar je de meeste actuele informatie kunt vinden. Kijk hiervoor op de website www.nederlandwereldwijd.nl. Hier vind je de kleurcode per land en de meest up-to-date reisadviezen.

Als een medewerker er voor kiest om naar het buitenland te reizen, neemt deze hiermee bewust een risico dat quarantaine bij terugkomst verplicht is (of tijdens het verblijf in het buitenland verplicht is geworden).  Het gevolg hiervan kan zijn dat er geen recht is op loon tijdens de quarantaineperiode. Het is wel mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld het opnemen van verlofuren/vakantiedagen, voor de duur van de quarantaine.

Ook hierbij geldt, blijf met de medewerkers in gesprek en maak voor vertrek goede afspraken. Wijs hen op de website www.nederlandwereldwijd.nl en dat een reisadvies en het advies rondom quarantaine kan wijzigen.