Corona: steunmaatregelen 2021

De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht. Op 13 maart 2021 maakte het kabinet aanpassingen van het derde steunpakket bekend. Hieronder staan de steunmaatregelen die relevant zijn voor de optiekbranche.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Er zijn 5 aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede, derde en vierde aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Van 6 mei tot en met 30 juni 2021 kan een tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021) worden aangevraagd. Het UWV voert de regeling uit. Naast ten minste 20% omzetverlies gelden er nog andere voorwaarden zie

Vijfde aanvraagperiode NOW | UWV | Werkgevers

Tozo: inkomensondersteuning en leningen
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. Enkele voorwaarden zijn bij Tozo 3 aangepast.

De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Het plan was daar een vermogenstoets aan toe te voegen, maar die voorwaarde is uitgesteld tot 1 april 2021 (Tozo 4). Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets op dit moment niet gepast. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Tozo 3-ontvangers kunnen aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Per 1 januari wordt daarmee gestart. Aanvragen kan bij je woongemeente.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. De TONK is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dat verschilt per gemeente. Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK. Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie. Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.

TVL wordt verlengd
De TVL, die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. De looptijd wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO (www.rvo.nl). De subsidie is gerelateerd aan het omzetverlies. De omzet moet ten minste 30% minder zijn. De subsidie zou langzamerhand afgebouwd worden.  Op 13 maart is besloten om de tegemoetkoming te verhogen naar 100% van het omzetverlies. Voor aanvragen en voorwaarden klik hier

Uitstel betaling belasting verlengd
Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel was mogelijk tot 1 oktober. Daarmee liep voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Begin december maakte het kabinet bekend dat de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 april 2021.

Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is er een aflossingsregeling van 36 maanden (termijnen), vanaf 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling. Voor die aflossingsperiode van 36 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. In totaal is bij bijna 13 miljard euro aan uitstaande belastingschulden om uitstel verzocht.