ALV NUVO 2019

Op maandagavond 18 november 2019 heten wij alle NUVO-leden van harte welkom in Het Optiekcentrum in Houten voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op de ALV zet het bestuur zijn plannen uiteen en legt verantwoording af voor het beleid in het voorafgaande jaar. De ALV is dé gelegenheid voor leden om hun zegje te doen en invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van hun brancheorganisatie. Daarnaast worden enkele nieuwe bestuursleden voorgesteld, op wie de NUVO-leden kunnen stemmen.

Hoera, ik heb een winkel!
We roeren ook interessante actuele onderwerpen aan. Harry Bijl, inspirator bij onze zusterorganisatie InRetail, geeft ons een kijkje in de mindset van de consument van straks. Voor elke bezoeker van de ALV ligt een exemplaar klaar van zijn boek ‘Hoera, ik heb een winkel!’

Datum en tijd
Maandag 18 november 2019
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Stipt om 19.30 uur beginnen we.

Plaats
Het Optiekcentrum
Voorveste 2
3992 DC  Houten

Agenda
Klik hier voor de agenda en de vergaderstukken.

Aanmelden kan heel eenvoudig online met het formuliertje hieronder.


Aanmelding ALV NUVO 2019

Ja, ik zal aanwezig zijn op de ALV. Mijn optiekbedrijf zal zijn vertegenwoordigd door:

Bent u onverhoopt verhinderd op 18 november, maar wilt u toch graag uw stem laten meetellen? Dat kan. U kunt een ander NUVO-lid (uit hetzelfde segment als het uwe) een volmacht verlenen om namens uw optiekbedrijf te stemmen.
Wilt u iemand machtigen om namens u te stemmen? Dat kunt u hieronder aangeven:


Stemmen bij volmacht ALV NUVO 2019

Nee, van mijn optiekbedrijf zal niemand aanwezig zijn op de ALV. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om te stemmen door middel van volmacht. Ik verleen hierbij voor de ALV 2019 volmacht aan het volgende NUVO-lid:
  • N.B.: Het NUVO-lid dat u machtigt moet persoonlijk aanwezig zijn op de ALV en uit hetzelfde segment komen als uw optiekbedrijf. Een gevolmachtigde mag naast de eigen stem maximaal één extra stem uitbrengen. Bestuursleden kunnen niet als gemachtigde optreden.