Contributie 2023

De contributie is gerelateerd aan de omzet en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Contributietabel 2023 (Klik hier: Contributiesysteem 2023)
conform besluit ALV van 28 november 2022

(alle bedragen zijn exclusief btw)