Contributie 2022

De contributie is gerelateerd aan de omzet en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Contributietabel 2022 (Klik hier: Contributiesysteem 2022)
conform besluit ALV van november 2021

(alle bedragen zijn exclusief btw)