Contributie 2021

De contributie is gerelateerd aan de omzet en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Contributietabel 2021 (Klik hier)
conform besluit ALV van 2 november 2020

(alle bedragen zijn exclusief btw)